Bring your questions, and we will provide answers.

 

That’s it. No commitments. With less than 1.5 hours of your time, you will limit the risk for your project. 

We like to deliver! After a call, you will get a summary report with all the information we covered.
Do not wait.

 

Register for your free scoping call right now.


  Predica needs the contact information you provide to us to contact you about our products and services. You may unsubscribe from these communications at any time. For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, please review our Privacy Policy.

  Zapytania ofertowe (archiwum)

  W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 1/05/2017 z dn. 04.05.2017 r.

  Zapytanie nr 1/05/2017 wraz z załącznikami

  Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/05/2017 z dn. 16.05.2017 r.

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 1/05/2017


  W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 02/05/2017 z dn. 04.05.2017 r.

  Zapytanie nr 02/05/2017 wraz z załącznikam

  Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 2/05/2017 z dn. 16.05.2017 r.

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 02/05/2017


  W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 03/05/2017 z dn. 04.05.2017r.

  Zapytanie nr 03/05/2017 wraz z załącznikam

  Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 3/05/2017 z dn. 16.05.2017 r.

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 03/05/2017


  W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 04/05/2017 z dn. 04.05.2017 r.

  Zapytanie nr 04/05/2017 wraz z załącznikami

  Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 4/05/2017 z dn. 16.05.2017 r.

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 04/05/2017


  W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 05/05/2017 z dn. 04.05.2017 r.

  Zapytanie nr 05/05/2017 wraz z załącznikami

  Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 5/05/2017 z dn. 16.05.2017 r.

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 05/05/2017


  W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 1/02/2018 z dn. 09.02.2018 r.

  Zapytanie nr 1/02/2018 wraz z załącznikami

  Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/02/2018 z dn. 09.02.2018 r.

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 1/02/2018


  W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 2/02/2018 z dn. 09.02.2018 r.

  Zapytanie nr 2/02/2018 wraz z załącznikami

  Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 2/02/2018 z dn. 09.02.2018 r.

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 2/02/2018


  W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 01/03/2018 z dn. 08.03.2018 r.

  Zapytanie nr 1/03/2018 wraz z załącznikami

  Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/03/2018 z dn. 08.03.2018 r.

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 1/03/2018


  W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 02/03/2018 z dn. 08.03.2018 r.

  Zapytanie nr 2/03/2018 wraz z załącznikami

  Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/03/2018 z dn. 08.03.2018 r.

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 2/03/2018


  W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 01/04/2018 z dn. 13.04.2018 r.

  Zapytanie nr 1/04/2018 wraz z załącznikami

  Nierozstrzygnięte – brak ofert.


  W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 01/05/2018 z dn. 25.05.2018 r.

  Zapytanie nr 1/05/2018 wraz z załącznikami

  Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/05/2018 z dn. 25.05.2018 r.

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 1/05/2018


  W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 01/06/2018 z dn. 05.06.2018 r.

  Zapytanie nr 1/06/2018 wraz z załącznikami

  Informacja o oczywistej omyłce pisarskiej Informujemy, że we wzorze oferty do zapytania ofertowego błędnie wskazano, iż odnosi się ona do zapytania ofertowego nr 4/05/2017 z dnia 04.05.2017 zamiast do zapytania ofertowego nr 1/06/2018 z dnia 05.06.2018. W związku z powyższym w przypadku otrzymania od Oferenta oferty z błędnym odniesieniem, zostanie on wezwany do złożenia oświadczenia, iż oferta dotyczy prawidłowego zamówienia. Powyższe nie wpływa na możliwość złożenia oferty, nie stanowi zatem przesłanki do wydłużenia terminu złożenia ofert.

  Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/06/2018 z dn. 05.06.2018 r.

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 1/06/2018


  W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 01/09/2018 z dn. 10.09.2018 r.

  Zapytanie nr 01/09/2018 wraz z załącznikami

  Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/09/2018 z dn. Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 1/09/2018 z dnia 10.09.2018 r

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 01/09/2018


  W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 01/10/2018 z dn. 01.10.2018 r.

  Zapytanie nr 01/10/2018 wraz z załącznikami

  Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/10/2018 z dn. 01.10.2018 r.

  Protokół postępowania do zapytania ofertowego z dnia 01/10/2018 wraz z załącznikami