Bring your questions, and we will provide answers.

 

That’s it. No commitments. With less than 1.5 hours of your time, you will limit the risk for your project. 

We like to deliver! After a call, you will get a summary report with all the information we covered.
Do not wait.

 

Register for your free scoping call right now.


  Predica needs the contact information you provide to us to contact you about our products and services. You may unsubscribe from these communications at any time. For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, please review our Privacy Policy.

  Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

  Opracowanie modeli sieci neuronowych oraz algorytmów samouczących się do badania wpływu zachowania internautów w sklepach internetowych na decyzje zakupowe

  W ramach projektu i prac badawczo-rozwojowych planowane jest stworzenie innowacyjnych algorytmów, które analizując zachowanie kupujących w sklepach internetowych, będą skracać czas potrzebny na podjęcie decyzji zakupowej, a jednocześnie zwiększą szansę na znalezienie produktów, które realnie interesują kupujących.

  Projekt obejmuje prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem rozwiązania, wraz z testami umożliwiającymi przygotowanie gotowego do wdrożenia systemu.
  Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

  Dofinansowanie projektu z UE: 1 461 633,60 PLN

  Całkowita wartość projektu: 2 414 775,00 PLN

  Zapraszamy do składania ofert w nawiązaniu do zapytań ofertowych


  Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

  Opracowanie modeli sieci neuronowych oraz algorytmów samouczących się do zastosowania w aplikacji do zarządzania przedsiębiorstwem

  Celem projektu jest stworzenie systemu wykorzystującego sztuczną inteligencję do wspomagania analizy i podejmowanie decyzji w obszarze zarzadzania kapitałem ludzkim.

  Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

  Dofinansowanie projektu z UE: 2 720 339,00

  Całkowita wartość projektu: 4 851 961,80

  Zapraszamy do składania ofert w nawiązaniu do zapytań ofertowych


  Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

  Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness

  W ramach projektu utworzony zostanie innowacyjny silnik gry umożliwiający śledzenie ruchów użytkowników, ich szeroko zakrojoną analizę oraz rozpoznawanie przybranej pozycji i tym samym możliwość jej korekcji. Powstała w oparciu o powyższe rozwiązanie gra – wirtualny trener umożliwi graczowi trenowanie wybranego przez siebie sportu, ćwiczenia, np. tai-chi czy jogi pod okiem wirtualnego trenera, który będzie prowadził plany treningowe i korygował błędne wykonanie ćwiczenia. Rozwiązanie opierać się będzie o urządzenie HMD (head-mounted display) – HoloLens, czyli hologramowe gogle filmy Microsoft – oraz urządzenie Kinect V2.

  Dofinansowanie projektu z UE: 814 632,62 PLN

  Całkowita wartość projektu: 1 167 817,68 PLN

  Archiwalne zapytania ofertowe

  Informacja końcowa o realizacji projektu


  Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

  Prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem rzeczywistości hybrydowej w aplikacji do zarządzania przedsiębiorstwem

  Projekt realizowany przez firmę Predica polegał na stworzeniu rozwiązania umożliwiającego wizualizację danych w formie 3D jako rzeczywistości hybrydowej (mieszanej). Rzeczywistość mieszana to świat zwirtualizowany oglądany przez specjalne okulary (tzn. HMD, czyli Head-Mounted Display), w których obiekty z rzeczywistości są wirtualizowane w czasie rzeczywistym dzięki czemu inne obiekty, już typowo wirtualne, mogą wchodzić z nimi w interakcje.

  Dofinansowanie projektu z UE: 731,296.53 PLN

  Całkowita wartość projektu: 1,172,653.72 PLN

  Let’s talk about your project!